Home / BELOON BETER VZW

 

Bij Buddy zijn we ervan overtuigd dat purpose èn profit hand in hand kunnen gaan. We willen èn commercieel èn maatschappij-opbouwend zijn.

Daarom hebben we binnen Buddy ‘Beloon Beter vzw’ opgezet: een ervaringscentrum dat met de steun van Provincie Antwerpen dagbesteding biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Noord-Antwerpen.

 

Het is een atelier waar we op kleine schaal recepten uittesten, koekjes bakken, verpakken en verkopen op lokale markten en evenementen. De focus ligt op oriëntatie, coaching en activering. Het is een plek waar medewerkers op eigen tempo kunnen leren, ervaring kunnen opdoen en en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Klimmen op de ladder

In Vlaanderen zitten honderden mensen met een verstandelijke beperking thuis. Zonder dagbesteding, zonder job, zonder perspectief. Maar tussen thuis zitten en zelfstandig een job uitoefenen is nog heel wat mogelijk.

De mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving wordt wel eens weergegeven aan de hand van de participatieladder.

Met Beloon Beter vzw willen we onze medewerkers helpen klimmen op die ladder.

We zetten dan ook in op doorstroom. Medewerkers uit Beloon Beter vzw kunnen, wanneer ze dat willen en er klaar voor zijn, doorstromen naar een bezoldigde job binnen Buddy.

Interesse op aan te sluiten bij onze dagwerking? Ontdek het aanbod en open plaatsen hier.

 

Met de steun van: